Mangler leder fra 1992 til 1997, da han ikke vil at navnet hans skal stå oppført på HHKs hjemmesider.

For å forstørre bildet trykker du helt enkelt på bildet du ønsker å forstørre..

 

 

Torbjørn Granheim

Torbjørn Granheim fra Brumunddal er en av profilene til Hedmark harehundklubb.
Torbjørn er utstillings og jaktprøve dommer.
Han var formann fra 1984 – 1987.
Torbjørn er æresmedlem.


 
Asle Wik


Asle er og har vært en frontfigur i hedmark harehundklubb,
som ustillings ansvarlig for Flisa utstillingen i mange år.
Han har også hatt flere verv i styret opp igjennom årene.
De siste som leder og nest leder.
Asle er Æresmedlem og jaktprøvedommer

 
 

Arnfin med hunden sin

'Æresmedlem Arnfin Frantzen sitter med Schweizerstøveren "Junior".
Arnfin Frantzen har vært aktiv i Hedmark harehundklubb i flere år.
Han har hatt mange ulike verv og oppgaver, og vært en god møte dirigent.
Han er både utstillings og jakt prøvedommer.
Satt som leder fra 1989 -1992.
Arnfin er æresmedlem .

 

Egil            Egils hunder leker

Egil Tvedt fra Hernes har jaktet og konkurrert med Schweizerstøvere i en årrekke.
En hund med navn Bello (f. 1953) som hans far eide, kan
videreføres helt frem til hundene han har i dag.
Hele 5 championer etter hverandre har han hatt.
Sveisa, født i 1973 var den først JCH, så var det
Zenta  så kom Tanja , så Caisa og til slutt nå
Chess som ble JCH på Løten prøva i 2002.
NJCH NUCH Zenta ble NM vinner i 1988.
Egil  og hans hunder er av de store profilene i
 Hedmark harehundklubb.  En skal vite hva en driver
Med, og være en veldig god jeger og hundemann,
for å oppnå slike resultater.

 

Arve

Arve Mathisen, Veldre
Arve Mathisen var med i klubben fra stiftelsen i 1946. Varamann til styret og senere styremedlem i flere år.
Han hadde verv i mange forskjellige komiteer en årrekke.
Ofte medhjelper ved utstillinger og jaktprøver. (jaktprøvedommer)
Sitt viktigste verv hadde Mathisen som kasserer i klubben.
For sin gode innsats ble han hedret med klubbens GULLMERKE.
Arve Mathisen døde i 1985.

 

Henry

Henry W. Andresen
Henry W. som blir nevnt, var en drivende kraft og medhjelper under stiftelsen av vår klubb. I 1954 var han med på å stifte Norske Harehundklubbers Forbund.
Her var han en rekke verv. Sekretær, kasserer, redaktør og i 1964 ble han valgt til formann.
To lange perioder som ordfører i representantskapet er også på hans merittliste.
I mange år ledet han Hovedprøvene og var ofte lagleder for landskampene, som han også var en foregangsmann til å få
i stand. Formannsvervet i avlsrådet for De schweitziske støvere var han også innehaver av i mange år.
Henry W. har GULLMERKE fra flere klubber, og i 1980 hedret Hedmark Harehundklubb han med
ÆRESMEDLEMSKAP, for hans oppofrende arbeid innen harehundsaken. Både som
eksteriør- og jaktprøvedommer og alt som her er nevnt.

 

Kristian

Kristian Eidsberg, Braskreidfoss
Medlem fra 1970. Jaktprøvedommer og SØLVMERKEMANN.

 

Odd Opsal

Odd Opsal
Odd var en av de som stiftet Hedmark Harehundklubb.
I flere år satt han som varamann til styret, før han i 1957 ble valgt inn i
selve styret. Her var han til 1964 da han ikke ønsket gjenvalg.
Klubben hadde alikevel god nytte av Opsal etter denne tid. Som
utstillingsdommer, jaktprøvedommer og medhjelper i andre komiteer.
Hedret med klubbens hederstegn i GULL ble han allerede i 1964, og under
jubileumsfesten i 1971 da Hedmark Harehunklubb fylte 25 år, ble Opsal
ÆRESMEDLEM som klubbens første.
Opsal hadde altid gode jakthunder og hans dunkere ble ofte premiert ved jaktprøver.
I 1977 i en alder av 76 år gikk Odd Opsal bort.

 

Ola

Ola H. Ophuus, Opphus
I mannge år arrangerte klubben jaktrpøver på Opphus. Her var Ola ofte "terrengsjef". Skaffet kjentmenn overnattingssted osv.
Ola var varamann til styret 1949-1952.
Tildelt GULLMERKET i 1969 for særs godt arbeid.
Ola H. Ophuus døde i 1985.

 

Olaf

Olaf Nystuen, Elverum
SØLVMERKEMANN og jaktprøvedommer. Nystuen hadde ofte verv i forbindelse med jaktprøver, og var alltid en villig medhjelper.

 

 

Ivan

Ivan Støen, Vallset
Ivan Dunkermannen" Ivan Støen, var også en av de som stiftet vår klubb.
Få er de som har vært aktiv i klubben over en så lang periode. Han var varamann fra 1946, og i 1948-1949 styremedlem. Nytt styremedlem i tiden 1962-1975,
og i mestetiden som nestformann. Støen fungerte som utstillingsleder en rekke ganger og likeledes hadde han mange forskjellige oppgaver ved både
utstillinger og jaktprøver. (autorisert jaktprøvedommer i mange år)
Under klubbens 25-års jubileum i 1971 mottok Støen GULLMERKET for lang og tro tjeneste, og i 1975 ble han ÆRESMEDLEM.
Ivan Støen døde i 1985.

 

Karl

Karl Høysveen
Karl, fra Furnes, var med på å stifte vår klubb i 1946. Allerede da ble han valgt
som varamann til styret. I 10 år, fra 1949 til 1959 satt Karl som styremedlem.
Så tidlig som i 1950 begynte tanken om en felles forbund å modnes, og Karl, var den selvskrevne representant fra Hedmark i denne sak.
Forbundet (Norske Harehundklubbers Forbund) som ble stiftet i 1954 hadde nok Høysveen sin delaktighet i. Da Høysveen i 1953 fylte 60 år, ble han utnevnt
som klubbens første "MERKEMANN". 10 år senere øret klubben ham med å
tildele Høysveen tilliten "INNBUDT MEDLEM". ÆRESMEDLEMSKAP fikk Høysveen i 1975.
Det var nok først og fremst HYGENHUNDEN som stod Karl nærmest, men som jaktprøvedommer dømte han mange hunderaser.
Det får gjetord om Karl som en fin og god historieforteller. Under et dommermøte for en jaktprøve kunne Karl fortelle at "i dag ha-je dømt verdens beste bikkje, ja.... tell itte å væra HYGEN da....
Karl Høysveen døde i 1977, i en alder av 84 år.

 

Leif

Leif Storberget
Formann 1948 - 1949. I. F. protokoll var han aktivt med i klubben fra til 1952. Han var leder for jaktprøven på Opphus,
og ellers aktivt med både ved utstillinger og prøver.

 

O.Svensgård

O. Svensgård
Klubbens mangeårige revisor. Hele 20 år hadde han dette verv, nemlig fra 1951 til og med 1971.
Styremedlem i 1960.
Forøvrig var Svensgård medhjelper ved utstillinger.
På jubileumstilstelningen i 1971 ble han tildelt klubbens hederstegn i SØLV

 

Rolf

Rolf Sevendal
Var med å stifte vår klubb.
Han var formann for det første styret i "Hundeformidlingen" og dessuten møtedirigent ved stiftelsesmøtet 1946.
Hvor lenge Sevendal var medlem vites ikke, men et tap for klubben må det ha vært da han gikk over til
fuglehundsektoren. Forøvrig en sektor han så absolutt har gjort seg bemerket, både som dommer og oppdretter.

 
 

Halvor

Halvor Svenkerud
Budskaper om at Halvor er fallt bort har rammet alle som stod han nær- og det var mange -med sorg. Med ham er en av norsk hundesports virkelig store menn- kanskje den største av dem alle - borte.

Hva han har betydd for oss harehundfolk behøver jeg ikke fortelle.
Alle som har deltatt gjennom de siste 30 år i arbeidet med våre harehunder har støtt på Halvor på utstillinger i og utenfor dommer-ringen,
på jaktprøver, som dommer for snart den ene som snart den andre klubb.
Det ser ut til at Halvor var den fødte leder. Formannsvervet i moderklubben Hedmark Harehunklubb hadde han i hele 20 år. Som velsett og skattet gjest i alle landets hundeklubber, var han også det selvfølgelige midtpunkt da klubbene stiftet Norsk Harehundklubbers Forbund.
og som naturlig og uunværlig medlem av ledelsen gjennom alle de 15 år forbundet har eksistert.
I 1964 valgtes Halvor til formann av Norsk Kennelklubb, han var utstillingsdommer
for alle harehundraser og fuglehundraser samt jaktprøvedommer for harehundprøver.
Halvor Svenkerud innehadde Finska Kennelklubbens hederstegn i GULL, Finska Støverklubbens diplom for fremme, han var æresmedlem av Svenska Støverklubben og
av de fleste lokale norske klubber.
Jeg vil på vegne av harehundefolket bringe en takk for hva Halvor har betydd for oss og den saken vi arbeider for.
Hans minne vi leve lenge blant oss.