Møter 2016

Medlemsmøte torsdag 28. april.Medlemsmøte med premieutdeling ÅP-prøva 2015/2016, torsdag 28. april på Myklagard kl. 19.00. Vi har hentet inn Hans J. Søyland Larsen til å snakke litt om våre hunder.

Det blir loddsalg, fine premier. Det blir også solgt effekter her.

Ikke medlemmer som har gått på vår ÅP-prøve blir kontaktet. Premier blir ikke ettersendt.

Vel møtt, enkel bevertning.

Mvh. Styret.


Medlemsmøte tirsdag 5. april.

Innkaller herved til et medlemsmøte tirsdag 5. april kl. 19.00. på Myklagard. Det er 2 saker som vi gjerne vil ta opp med våre medlemmer.
Fristen for å svare på dette til NHKF. er 15. april. Er det andre saker som våre medlemmer brenner for, tar vi det på medlemsmøte torsdag 28. april.

Sak 1. Samarbeidsavtale med NJFF. Opplysninger her.
Sak 2. Endring av NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett. Opplysninger her.

Vel møtt, enkel bevertning.

Mvh. Styret.Møter 2015

Medlemsmøte lørdag 9. mai.

Vi ønsker alle medlemmer med følge velkommen til en trivelig og sosial grillkveld 9. mai.
Moroa starter klokken 17.30 med premieutdeling fra sesongens åpenprøve.
Premieutdelinga med påfølgende grillaften vil finne sted på Gåsbu jaktskytebane, på klubbhuset til Vang jakt- og fiskeforening.
Etter endt premieutdeling fyrer vi opp grillene.
Vi holder potetsalat, salat og tilbehør, mens du selv tar med det du ønsker å grille og drikke utover kvelden. Vi koser oss utover de sene nattetimer – kanskje det blir mulighet for en svingom også? Om det er fint vær er det også muligheter for at vi kan være ute.
Håper vi sees til en artig kveld!
Pga. maten så ønsker vi et hint om du/dere kommer til maten.
Meld ifra til Hilde på tlf. 948 93 061 innen torsdag 7. mai.
Velkommen!


Ca. 40 møtte opp på medlemsmøte m/premieutdeling. Marianne og Geir stod for premieutdelingen for ÅP-prøva.
Premiefordelingen ble: 1. premier 46 stk, 2. pr. 8 stk. 3. pr. 5 stk. og 19 stk. gikk til 0 pr.
Rasefordeling antall starter: Finner 26 stk, Drevere 19 stk. Hamilton 13 stk, Dunker 9 stk. Luzernstøver 5 stk. Beagle 3 stk, Hygen 1 stk,. Russer 1 stk. og 1 stk. Schiller. = 78 startende.

Knut Kjeverud stod for premieutdelingen for KM 2014. Fem hunder startet på KM.

Vinner ble: S43533/2008 AXEMMY'S ZELMA,Luzernerstøver 199 konk.poeng, Wik, Asle og Annika.
Nr. 2. FI19278/10 HELIMARIN SEPI, Finsk Støver 188 konk.poeng, Svingen, Per Magnus.
Nr. 3. NO51616/11 SKOGHALL'S AF-AILO, Finsk Støver 171 konk.poeng,Frantzen, Arnfin.
Nr. 4. NO38310/11 TROLLFOSSENS KLANG, Dunker 129 konk.poeng, Gudbrandsen, Jan.
Nr. 4. FI48503/09 Jahti-Kallen Nami, Finsk Støver 111 konk.poeng, Karlsen, Rune Ivar.

Må igjen få takke Hilde, Torbjørn, Grethe og Terje som igjen hadde ordnet opp slik at vi fikk en trivelig sammenkomst igjen.


Dommermøte for sesongen 2014/15, Myklagard torsdag 16.04.15 kl. 19.00.

Dommermøtet ble avholdt 16. april med 26 dommere av 38 dommere som hadde dømt sesongen 2014/15.
Møtet var ferdig kl. 20.45, med noen få endringer. Så ble det noe å bite i å samtalene gikk om årets sesong, laaange loser og noe kortere loser, lause og trange hunder osv.

Prøveleder, Stian Bjørnerud og NKK rep. Geir Linnes, takker for et godt samarbeid i denne sesongen.