Lover og vedtekter

Hedmark Harehundklubb's nye vedtekter 2012.

Disse ble vedtatt på årsmøte 3. mars 2012 og lovene er godkjent av NHKF. for NKK. den 01.10.2012.
Revidert og godkjent av NHKF. for NKK. 12.01.2016.

Nye vedtekter for klubbmesterskap fra 2013.