Komiteer 2017/2018

DM II komiteen 4. og 5. november Myklagård 2017.

Knut Kjeverud, leder for komiteen. Får ansvar for regnskap og kasse.
Lars Holen, nestleder. Er kontaktmann ved påmelding til prøven og ansvar for kart.
Tore Muruåsen, blir terrengsjef.
Geir Bakkestuen, blir sekretær.
Erling Ness, prøveleder.

Jaktprøvekomite og ansvarlige 2017/2018.

Leder av komiteen, Arild Fjeldstad, mobil: 97568013 e-mail
ÅP-prøve, Geir Wik, mobil: 90545509, e-mail
Klubbmesterskapet støver, Arild Fjeldstad, mobil: 97568013. e-mail
SP-prøva med innlagt KM. Geir Linnes, mobil: 90032137. e-mail
DM distrikt II 2017, Erling Ness, mobil 97674808, e-mail
ÅP-samlet Revprøve, Erling Ness, mobil 97674808, e-mail
Eidskogprøva 2018 CACIT, Thomas Kristiansen, mobil: 924 97906. e-mail


Utstillingskomite og ansvarlige 2017/2018.

Leder av komiteen, Marianne Grønvold, mobil: 976 88493, e-mail
Hedmarkutstillingen, Jan Gudbrandsen, mobil: 970 72747, e-mail
Morokulienutstillingen, Kurt Johnny Moen, mobil: 414 20671, e-mail
Elverumsutstillingen, Terje Solvang, mobil 924 26691, e-mail


Bestilling av premier og effekter, Jan Gudbrandsen, mobil: 97072747, e-mail
Gavepremier fra Royal, Marianne R. Grønvold, mobil: 976 88493, e-mail


Festkomite 2017

Kristin Johnsen.
Margareta Johnsson.
Lisbeth Kristiansen.