Klubbens formål er å:
     
Klubben`s formål er innen sin medlemsmasse og sitt distrikt å søke fremmet interessenFor drivende hunder gruppe B, untatt de raser til enhver tid bestemt av NKK. Arbeide for riktig behandling av hunder, samt spredning av opplysning om hundeeiers plikter og ansvar. Arbeide for og fremme human jakt .Formidle kontakt mellom respektive rasers avlsråd og veiledning i oppdrettespørsmåls  og opplyninger til valpekjøpere.
Fremme kynologiske arbeide ved å følge de retningslinjer som gis av de samarbeidende klubbers organer. Samarbeide med Norske Harehundklubbers Forbund, slik at alle medlemmer får tilsendt forbundets tidsskrift.
Og arrangere utstillinger og jaktprøver pluss eventuelt iverksette øvrige tiltak som antas å gavne klubben.