H.H.K. æresmedlemmer gjennom tidene

Ragnvald Aarskog
Henry W. Andresen
Harald Bjørklund
Kari Høisveen
Martin Mæhlum
Kåre Nielsen
Odd Opsahl
Ivan støen
Alf O Olsen
Anton Antonsen
Jan Brenden
Torbjørn Granheim
Arnfin G. Frantzen
Oscar W. Nilssen
Asle Wik
Halvor Haug
Egil Tvedt
Erling NessH.H.K. formenn gjennom tidene

Olav Hofshagen 1946-1948
Leif Storberget 1948-1949
Halvor Svenkerud 1949-1969
Martin Mæhlum 1969-1971
Harald Bjørklund 1971-1978
Kåre Nielsen 1978-1982
Jan Brenden 1982-1984
Torbjørn Granheim 1984-1987
Jan Brenden 1987-1989
Arnfin Frantzen 1989-1992
Oscar W. Nilssen 1992-1997
Olav Olsen 1997-2000
Asle Wik 2000 - 2001
Trond Langseth 2001-2005
Knut Kjeverud 2005-2009
Arild Fjeldstad 2009-2010
Oscar W. Nilssen 2010-2012
Marianne R. Grønvold 2012-2016
Geir Linnes 2016-2018