Utstillinger Hedmark Harehundklubb

20.05.07
Morokulien utstillingen Påmeldingsfrist 06.05.07.
utstillings leder: Anne Gjulem. Tlf: 62 83 07 69 / 909 59 910.
Avgift kr 310,- kontonr: 18221893790.
Merk innbetaling med reg. og rase.
Dommer: Gøran Hallberger.

17.06.07
Flisa utstillingen Påmeldingsfrist 03.06.07
Utstillings leder:
Asle Wik Tlf: 62 95 20 88 7 900 64 303. E-post: asl-wi@online.no
Avgift kr 310,- kontonr: 18220345285.
Merk innbetalingen med reg. og rase.
Dommer: Torbjørn Granheim.

11.08.07 stor cert!
Elverums utstillingen – Prestøya. De nordiske jakt og fiskedager!
Påmelding sendes: Elverums utstillingen postboks 104, 2341 Løten.
Påmeldings frist: 25.07.07 avgift: 310,- Til konto nr: 0540 08 92743.
Påmelding også på mail til: oswil-n@online.no
Betaling etter 01.08.07 belastes med 50 % tilegg.
Utenlandske utstillere kan betale ved fremmøte.
Merk innbetalingen med reg. og rase.
Kontaktperson HHK: Borger Østli, Bjørklia, 2338 Espa.
Tlf: 62580466 / 41218953. Mail: borostli@bbnet.no
Dommere:
Lennart Davidson: Basset, Drever, Dachs og viltsporhunder.
Arnfin Frantzen: Beagle og støverrasene.

12.08.07
Valpeshow søndag, Prestøya.
Påmelding fra kl 09.30 på utstillingsplassen,
Avgift: 155,- Kr. Bedømmingen begynner kl.10.30
Kontakt person HHK: Borger Østli tlf: 62580466.
Dommer: Arne Dillerud.Hedmark HHK tar forbehold om dommerendringer på utstillingene.