Jaktprøver  2007.

ÅPEN PRØVE:

10.09.07 – 23.12.07 og 02.01.08 – 28.02.08
Hare/rev/rå/hjort – rå/hjort frem til 23.12.07
Påmelding – se reglene, - Påmeldings avgift: 350,-

Påmelding nord:
Borger Østli Bjørklia, 2338 Espa. Konto nr: 1822 1889 939.
Tlf: 62580466  Mobil: 41218953. Mail: borostli@bbnet.no

Påmelding sør:
Jan Morten Tveter Moveien, 2100 Skarnes. Konto nr:1870 30 96529.
Tlf: 62967274. Mail: jm-tveter@c2i.net


RR – PRØVE:

10.09.06-23.12.07 og 02.01.08-28.02.08 Konto nr: 1870 30 96529.
Påmeldingsavgift: 250,-
Påmelding: Jan Morten Tveter tlf: 62967274


SP – PRØVER:

M / KLUBBMESTERSKAP første dag, 22.09.07.

22.09.07.
Prøveleder: Stian Bjørnerud, Tverrveien 75, 2100 Skarnes.
Tlf: 91329217. Mail: stiandrever@hotmail.com
Påmeldingsfrist: 08.09.07. Avgift: 350,- Konto nr: 5082 0626 432.

23.09.07.
Prøveleder: Stian Bjørnerud, terrveien 75, 2100 Skarnes.
Tlf:91329217. Mail: stiandrever@hotmail.com
Påmeldingsfrist: 08.09.07. Avgift: 350,- Konto nr: 5082 0626 432.


Klubbmesterskap støver:
Lørdag den 24.11.07. Påmeldings frist: 12.11.07. Avgift 350,-
Påmelding merkes klubbmesterskap, Konto nr: 1870 30 96529.
Prøveleder: Morten Tveter 2100 Skarnes, tlf: 62967274.
Mail: jm-tveter@c2i.net

ENGERDALSPRØVA - EP.
10 og 11 November 2007.
Påmeldings frist: 27.10.07. Avgift: 900,- Konto nr: 1822 1904 091.
Prøveleder: Marius Lundby Engerdal, tlf: 62458232. Mob: 91702816.
Mail: lste@online.no

Sørøsterdalsprøva – EP.
08 og 09 Desember 2007.
Påmeldings frist: 24.11.07. Avgift: 900,- Konto nr: 5081 0730 088.
Prøveleder: Torbjørn Bekkeli Ingebergsbakken 10 b, 2323 Ingeberg.
Tlf: 62596562.

Eidskogprøva. EP.
23 og 24 Februar 2008.
Påmeldings frist: 09.02.08. Avgift: 900,- Konto nr: 1840 1077 126.
Prøveleder: Anne Gjulem 2235 Matrand. Tlf: 62830769.

Husk å merke påmeldinger til jaktprøver med reg nr og hundens navn.